Rådgivning

Vores hold af højt specialiserede it-advokater har detaljeret kendskab til it-ydelser og mange års erfaring med rådgivning i udarbejdelse af it-kontrakter.

It og digitalisering


Implementering og eksekvering af virksomheders og myndigheders it- og digitaliseringsprojekter kræver indgående indsigt i en forretnings behov og mål på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau. Netop dette er afgørende for en værdibaseret rådgivning, der sikrer, at en virksomhed eller myndighed opnår værditilvækst samt når forretningsmål og succeskriterier med sine it- og digitaliseringsprojekter.

Anskaffelserne og processerne har ofte en betydelig kompleksitet og økonomisk værdi. De har samtidig ofte stor strategisk betydning.

Vores specialister

Kammeradvokatens it- og Digitaliseringsteam er et af landets største på området. Teamet består af førende specialister i it-ret, digitalisering, persondataret, sikkerhed og immaterialret. Vores specialister har betydelig og mange års erfaring i at rådgive i it- og digitaliseringsprojekter med dedikeret fokus på værdiskabelse for kunden og kundens behov.

Teamet rådgiver kunderne om alle aspekter i forhold til it og digitalisering, herunder bl.a.

 • systemanskaffelser

 • agile processer

 • outsourcing

 • drift

 • licenser

 • rettigheder

 • application management

 • persondataret

 • informationssikkerhed

 • konsulentydelser mv.

Teamet har en særlig indsigt i og erfaring med digital understøttelse af lovreguleret virksomhed, RegTech, persondatareglerne samt cyber- og informationssikkerhed.

Vi rådgiver ofte i tæt samarbejde med Kammeradvokatens øvrige specialister med særlig indsigt på andre områder, som har betydning i forhold til kundens forretningsmål og behov.

Fra idé til udrulning

Vi rådgiver kunder om deres it- og digitaliseringsprojekter i alle stadier af en proces. Fra idéfase til strategi, udbud, kontrakt, udvikling, implementering og udrulning, contract management, samt de eventuelle tvister og klage- og retssager, der måtte opstå i kølvandet.

Vi har blandt andet rådgivet om

 • Nyt NemID (MITid) til Digitaliseringsstyrelsen

 • ICI - nyt fællesinddrivelsessystem til SKAT til erstatning for det eksisterende EFI-system

 • Outsourcing af Rigspolitiets it-systemer

 • Operationel analyseplatform til brug for Rigspolitiets efterforskning

 • De studieadministrative systemer

 • Digital Post

 • Statens budgetsystemer

 • Statens HR-systemer

 • Borger.dk

 • Drift af Banedanmarks it-systemer

 • Udarbejdelse af driftskontrakten K04 samt udviklingskontrakterne K01, K02 og K03

 • Fællesoffentlig datafordeler

 • NemLog-In

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet