Rådgivning

Vi rådgiver alle aktører inden for kapitalmarkedsretlige forhold. Vi har gennem vores betydelige erfaring med dansk og EU-retlig regulering opbygget en stor praktisk knowhow og teoretisk forståelse af de komplicerede regler inden for kapitalmarkedsretten.

Kapitalmarkedsret


Vi rådgiver alle aktører inden for kapitalmarkedsretlige forhold. Vi har gennem vores betydelige erfaring med dansk og EU-retlig regulering opbygget en stor praktisk knowhow og teoretisk forståelse af de komplicerede regler inden for kapitalmarkedsretten. Vi rådgiver både udstedere af værdipapirer, investorer, banker, myndigheder og øvrige aktører.

Gennem vores arbejde med kapitalmarkedsforordningen og alle de øvrige retsakter, der gennemfører Kapitalmarkedsunionen, har vi en solid erfaring med det omfattende regelsæt. Derudover har vi indgående kendskab til tilsynsmyndighedernes praksis på både nationalt og EU-niveau og kan på baggrund af disse erfaringer yde aktuel og specialiseret rådgivning, der er relevant for vores kunder. Mange af vores medarbejdere har et indgående kendskab til kapitalmarkedsretlige forhold via udstationeringer hos udenlandske advokatkontorer og relevante myndigheder.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • IPOs
  • Udstedelse af obligationer
  • Rettede emissioner
  • Prospekter
  • Opfyldelse af de løbende rapporterings- og oplysningskrav
  • Aktionærrettigheder
  • Incitamentsprogrammer
  • Corporate governance
  • Håndtering af intern viden
  • Handel med egne aktier