Rådgivning

Vi bistår private virksomheder og offentlige myndigheder i konkurrenceretlige forhold.

Konkurrenceret


Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder i konkurrenceretlige forhold. Det drejer sig ofte om ganske vanskelige spørgsmål om konkurrencereglernes samspil med anden offentlig regulering i en række relationer, for eksempel i forbindelse med udbud, udarbejdelse af kontrakter, privatiseringer og retssager.

I den forbindelse rådgiver vi også om statsstøttereglerne i EUF-traktaten og konkurrenceloven. Vores rådgivning foregår ofte i tæt samarbejde med øvrige specialister på relevante retsområder - eksempelvis udbuds- og kontraktområdet.

Eksempler på vores arbejdsområder er:

  • Fusionskontrol
  • Erstatningssager
  • Dominerende virksomheder
  • Kartelundersøgelser

Vores rådgivning

Vores opgaver omfatter en række forskellige konkurrenceretlige forhold, navnlig:

  • Rådgivning om den danske konkurrencelov, de EU-retlige konkurrenceregler og praksis fra EU-domstolene
  • Udførelse af sager for Konkurrenceankenævnet, retssager for danske domstole og domstolene i Luxembourg
  • Rådgivning i forbindelse med udbud og privatiseringer af statslige virksomheder