Rådgivning

Kontrakter og udbud


Vi er et dedikeret team af højt specialiserede udbuds- og kontraktadvokater, der rådgiver om kontrakter og udbud.

Vores rådgivning knytter sig til alle stadier af udbudsprocesser og kontraktindgåelse. Vi har stor erfaring i at planlægge udbudsforløb og i at skræddersy særlige processer, der tager højde for vores klienters særlige ønsker og behov. I den forbindelse er vi vant til at håndtere de ofte komplekse juridiske og praktiske problemstillinger, der opstår som følge af de særlige forhold og krav, som offentlige myndigheder er undergivet.

Vi har fokus på at yde udbudsretlig rådgivning på både "praktisk niveau" (bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter) og et højt juridisk niveau.

Som en del af vores rådgivning indgår vi derfor ofte i projektgrupper med konsulenter og andre rådgivere, ligesom vi deltager i forhandlinger med modparter - ofte i specialtilpassede forhandlingsforløb.

Vores rådgivning

Arbejdet foregår altid i tæt dialog med klienten og med fokus på operative processer med henblik på at sikre brugbare og langtidsholdbare løsninger.

Vi bistår naturligvis også med håndhævelse af indgåede kontrakter samt med førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene/voldgift.

Vi trækker på den betydelige kollektive erfaring og vidensbase i afdelingen, ligesom kompetencer fra andre dele af huset inddrages efter behov. 

Vores hovedområder i faggruppen er kontrakter og offentlige udbud af varer og tjenesteydelser, idet vi dog har særskilte dedikerede teams til IT og digitalisering samt forsvar og sikkerhed.

Vi er med, når der skal indkøbes varer og tjenesteydelser af enhver art - fra standardvarer til højt komplicerede, specialfremstillede produkter og tjenesteydelser.

Desuden har vi eksempelvis hjulpet med organiseringen af store begivenheder som COP15 og EU-formandskabet, herunder

  • indgåelse af leje- og sponsoraftaler
  • gennemførelse af logokonkurrence mv.
  • udbud af sikkerhedskontrol, hotelværelser, catering mv.

Vi hjælper også med at tilrettelægge udbud af radiosendetilladelser og auktioner på teleområdet.

Tvister er uundgåelige også i kommercielle forhold. Når tvister opstår, bistår vi klienterne med at opnå en - om muligt - forligsmæssig løsning. Om nødvendigt kæmper vi for klientens sag i klagenævn og retssystem.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet