Rådgivning

Legal Thinker


På forkant i udviklingsprocesserne

Innovative forretningsmodeller og løsninger fylder stadig mere på markedet for finansielle løsninger. Slutbrugere af teknologi stiller højere krav til produktdesign og tillid til produkter. Når tillige overholdelse af lovgivning samt høje etiske niveauer bliver konkurrenceparametre, er det afgørende, at juridiske forhold tænkes ind i udviklingen allerede fra de indledende faser.

Legal Thinker indgår som en del af teamet i dine udviklingsprocesser og tilpasser rådgivningen hertil, så vi kan bringe værdi og løsninger til innovations- og designprocesser, mens de er i gang. Dermed kommer du hurtigere til markedet og minimerer omarbejde.

Vores erfaringer

Vores team har betydelig erfaring med den finansielle sektor - især udvikling af digitale løsninger. Vi har dyb indsigt i de komplekse regulatoriske udfordringer, som den finansielle sektor er underlagt.

Vores team har kendskab til den finansielle sektor ved at have varetaget stillinger i alt fra finansielle virksomheder og FinTechs til Finanstilsynet.

Vi prioriterer at være en aktiv og værdiskabende spiller i klientens innovations- og udviklingsprocesser og leverer altid praktisk anvendelig og løsningsorienteret rådgivning.