Rådgivning

Vi kan hjælpe med at vurdere det bedste alternativ til en forhandlet aftale.

Mediation

Vores store erfaringer fra de almindelige retssager kommer også til nytte, når vi er involveret i mediationer. Det er vigtigt for klienten at kende sin position, og vi kan hjælpe med at vurdere det bedste alternativ til en forhandlet aftale.

I mediationssagerne kan vi bidrage med:

  • Solid og erfaringsbaseret rådgivning om alternativerne til en retssag og om forløbet af en mediation
  • Ordentlig forberedelse af klienten inden en mediation
  • Hurtig rådgivning undervejs, så en aftalemulighed ikke forspildes

Mediatorer

Vores mediatorer har alle gennemgået mediatoruddannelsen og er certificerede i retsmægling og mediation.

Vi er specialister i at varetage og styre processen, så parterne får en forståelse for hinandens situation.

Det er vores opgave at sørge for, at alle parter er aktivt involverede i at finde frem til en fælles frivillig løsning.