Rådgivning

Vi rådgiver om offentligretlige spørgsmål i bred forstand. Målet er at sikre, at vores klient opnår et solidt beslutningsgrundlag og en løsning, som kan implementeres.

Offentlig forvaltning


Vi rådgiver om forståelsen af de almindelige tværgående offentligretlige love såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven samt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven - og dels om spørgsmål om hjemmel eller fortolkning af de specielle love på de enkelte forvaltningsområder.

Vi lægger stor vægt på vigtigheden af at forstå hele klientens udfordring samt hvor juridiske løsninger skal passe ind, og hvordan de implementeres. Ofte er målet med vores rådgivning, at vores klient skal have et beslutningsgrundlag og et forslag til løsning, som dels bringer klienten videre og dels minimerer eller afklarer risikoen for kritik fra Ombudsmanden  eller underkendelse ved domstolene.  

Resultatet af vores rådgivning afhænger af klientens konkrete behov. Det kan være et responsum (en udtalelse) eller et notat, men ofte er en e-mail eller kort mundtlig sparring tilstrækkeligt.

Der kan være mange forskellige grunde til, at en klient henvender sig med spørgsmål om hjemmel, om lovfortolkning eller om de almindelige forvaltningsretlige regler. Behovet kan opstå i projekter, hvor der er investeret høj politisk eller økonomisk kapital, og hvor der ønskes en kvalitetssikring.

Der kan også være tale om, at der er konstateret et afgrænset, men vanskeligt, tvivlsspørgsmål, som skal afklares. Endelig har nogle klienter et klart billede af, hvad de opfatter som det rigtige resultat, allerede inden de søger bistand, men de ønsker en verifikation af resultatet ("second opinion").

Erfaringer og cases

  • Bistand i forbindelse med det såkaldte serviceeftersyn på Nordsøaftalen.

  • Bistand til socialministeriet med eftersyn af tilskudsordningerne på baggrund af presseomtale.

  • Vurdering af en række ekspropriationsretlige spørgsmål på energi-, miljø- og landbrugsområdet.

  • Vurdering af spørgsmålet om inhabilitet, tavshedspligt mv. for bestyrelsesmedlemmer af statslige fonde, foreninger mv.

  • Vurdering af visse stats- og forvaltningsretlige spørgsmål ved overvejelse af en landsdækkende road pricing-ordning for store lastbiler.

  • Overvejelser om udlicitering om myndighedsudøvelse på forsvarsområdet.

 

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet