Rådgivning

Offentlig Privat Innovationssamarbejde


Intelligent offentligt indkøb: Det offentliges indgåelse af udviklingssamarbejder med erhvervslivet kan bidrage til at sikre effektivitet, besparelser og øget velfærd.

Udviklingssamarbejder kan gennemføres på forskellige måder alt efter parternes formål med samarbejdet, her­under bl.a. som OPI-aftaler eller som innovationspart­nerskaber, der er en ny udbudsform. Det er vigtigt at foretage et rigtigt valg af samarbejdsmodel, da dette har afgørende betydning også for den retlige regu­lering og for det efterfølgende praktiske udviklingsforløb og mulighederne for at få gavn af den udviklede løsning.

Vi bistår ved etablering af udviklingssamarbejder

Vi bistår løbende ved etablering af udviklingssamarbejder, hvor vi sikrer en juridisk korrekt og kommerciel fornuftig proces samt et kommercielt gennemtænkt aftalegrundlag. Vi bistår med indgåelse af OPI-aftaler i kommunalt og regionalt regi, herunder vedr. udbudsretlige og statsstøtteretlige løsningsmodeller. Vi bistår også med gennemførelse af prækom­mercielle indkøb i regi af diverse offentlige partnerskaber.

Vi hjælper dig bl.a. med:

• Kontrakter

• Udbud, evalueringsmodel og vederlagsstruktur

• Udbudsretlige og statsstøtteretlige forhold

• Partnerskabskontrakter

• Rettighedsfordeling, ophavs- og patentrettigheder

• Forvaltningsretlige forhold

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne

Vi har erfaringer fra både kommunale og regionale Offentlig-Private Innovationssamarbejder (OPI), og vi kan også rådgive om Offentlig Private Partnerskaber (OPP).