Rådgivning

Offentlig Private Partnerskaber

Totaløkonomiske fordele og bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor kan bidrage til at skabe totaløkonomiske fordele i anlægs-, bygge- og renoverings-projekter, herunder i forhold til kvalitet og innovation, fokus på funktioner, en hensigtsmæssig risikodeling mellem parterne samt ikke mindst projekter, der er færdige til tiden og til aftalt pris.

Vi faciliterer OPP-partnerskabet fra start til slut

Vi bistår løbende i projekter vedrørende Offentlig Private Partnerskaber (OPP), hvor vi faciliterer partnerskabet fra start til slut og hjælper med at få etableret en god dialog mellem det offentlige og det private erhvervsliv omkring projektet. Vi har endvidere stået for udarbejdelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens OPP-standardkontrakter, som i dag anvendes i vidt omfang.

Vi sikrer, at der til stadighed er fokus på de juridiske udfordringer og administrative processer undervejs. Samtidig sikrer vi, at der gennem hele processen er et stærkt kommercielt fokus.

Vi hjælper dig bl.a. med:

• Udbud og kontrakt

• Entrepriseret

• EU- og statsstøtteregler

• Forvaltningsret