Rådgivning

Outsourcing


Nye forretningsmodeller og -processer opstår konstant og produkters levetid i den digitale verden vedbliver med at blive forkortet. Som modsvar hertil outsources produktionen og til tider selve produktionsapparatet til nye steder. Den løbende udvikling af og integration til nye systemer og teknologier betyder desuden, at der konstant må ske omstrukturering og tilpasning hos både virksomheder og myndigheder.

Uanset om målet er transformation af forretningen, reduktion af omkostninger eller en unik kombination af flere forskellige mål, vedbliver outsourcing af såvel IT som forretningsprocesser med at være et kritisk konkurrenceparameter.

Proces med fokus på tæt samarbejde og effektivisering

Vi ved, at der ved en beslutning om at outsource følger større investeringer. Vi ved også, at indsatserne er høje, at projektet typisk vil være under stor bevågenhed, og at der til tider kan være modsatrettede interesser ved gennemførelsen af outsourcing-processer. Vi arbejder derfor tæt og effektivt sammen med vores kunder gennem hele processen med henblik på at lette denne opgave og på at opnå succes gennem juridisk bistand til løsninger, der adresserer vores kunders behov.

Vores erfaring

Vores outsourcing-gruppe er unik på det danske marked. Udover vores mangeårige erfaringer fra nogle af de største outsourcing-projekter i den offentlige sektor har vi de seneste år suppleret vores outsourcing-gruppe med flere erfarne og højt specialiserede advokater, som i en årrække har bistået større virksomheder med outsourcing-projekter på såvel kundesiden, som for flere af de ledende IT- og outsourcing-leverandører; det være sig både outsourcing af IT og af BPO.

Herudover har vi en enestående og omfattende erfaring med håndtering af lovreguleret virksomhed, herunder ved digital understøttelse af reguleret virksomhed eller processer. Forhold, der kræver særlig fokus og regulering ved outsourcing-projekter, hvis sådanne processer eller forretninger er i spil.

Dette gør, at vi i dag kan tilbyde en bred faglig viden med en høj grad af ekspertise om outsourcing, der understøttes af en nuanceret og opdateret viden om konkrete løsningsmuligheder og markedsstandarder.

Vi har bl.a. rådgivet og bistået i følgende sager om outsourcing:

  • Drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af legacy-systemer i staten og anden samfundskritisk it-infrastruktur, eksempelvis statens lønsystemer.

  • Outsourcing af produktion af sygesikringskortet.

  • Outsourcing og digitalisering af distribution af lønsedler (digitale lønsedler).

  • Outsourcing og digitalisering af håndtering af betalingsformidling (NemKonto).

  • Rammeaftale-setup til brug for løbende outsourcing for bl.a. SKAT og Statens IT.

Ligeledes bistår vi på nuværende tidspunkt Digitaliseringsstyrelsen med udarbejdelse af K04, som er en ambitiøs standardaftale for særligt offentlige myndigheders indkøb af it-drift. Kontrakten udarbejdes bl.a. efter høring af leverandører af outsourcing-ydelser.