Rådgivning

Vi rådgiver om persondataret i konkrete afgørelsessager, hvor loven supplerer forvaltningsloven, og på generel basis i forbindelse med overvejelser om øget (obligatorisk) digital kommunikation med borgerne i digitale forvaltningsløsninger.

Persondataret

Flere offentlige myndigheder står foran at skulle udvikle digitale forvaltningsløsninger, f.eks. ansøgnings- eller selvbetjeningssystemer. Andre ønsker at gøre brug af nye digitale kommunikationsløsninger, f.eks. apps, sms, chat, smartphones, Facebook m.v.

En central udfordring er her at håndtere de persondataretlige problematikker, som digital forvaltning fører med sig. Det gælder blandt andet de til tider svære vurderinger om forholdet til Datatilsynets praksis. 

Samtidig er der nu opnået enighed om den nye persondataforordning, som indeholder en række helt nye krav til offentlige myndigheder som f.eks. obligatorisk brug af databeskyttelsesansvarlige (”Data Protection Officers”), pligt til at udarbejde risikobaserede konsekvensanalyser (Data Protection Impact Assessments) og sikre dokumentation for databehandlinger samt pligt til ”indbygget databeskyttelse” (”Data Protection by Design og by Default”) ved bl.a. indretning af nye digitale løsninger m.v.

Vores rådgivning

Vi rådgiver løbende klienter om alle forhold vedrørende persondataret, herunder spørgsmål om:

 • hjemmel til behandling af personoplysninger
 • god databehandlingsskik
 • videregivelse
 • internationale dataoverførsler ved outsourcing
 • anmeldelse til Datatilsynet
 • oplysningspligt
 • sletning
 • sikkerhedskrav
 • dataansvarlig/databehandlerproblematikken
 • kontrol af ansatte
 • tv-overvågning osv.

Vi bistår desuden ved udformning af databehandleraftaler, samtykkeerklæringer, underretninger til den registrerede  samt persondata- og sikkerhedspolitikker, konsekvensanalyser m.v.

Derudover rådgiver vi om problemstillinger, inden en principiel afgørelse skal træffes, og er med til at følge sagen til dørs ved domstolene. Det sker også, at vi inddrages langt senere i et sagsforløb. Fælles er, at vi omsætter vores mangeårige erfaring til operative løsninger, som på én gang opfylder klienternes behov og efterfølgende kan stå for prøvelsen hos ombudsmanden, Datatilsynet eller ved domstolene.

Erfaringer og cases 

 • Deltagelse i projektforløb med Miljøstyrelsen og Niras om udvikling af et digitalt afgørelsesmodul for kommunerne.
 • Bistand til den tidligere IT- og Telestyrelse om den centrale Internet-varslingstjeneste GovCert.
 • Bistand til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifm. flere digitale selvbetjeningsløsninger.

Persondataretligt compliance-tjek

Et persondataretligt compliance-tjek sikrer, at organisationen overholder lovgivningen på området, samt at der kan sættes ind de rette steder for at minimere risikoen for fejl.

Kammeradvokaten gennemfører compliance-tjek og hjælper også gerne med imple­menteringen af løsninger, f.eks. ved at udarbejde (under)databehandleraftaler, retningslinjer, datapolitikker og anmeldelser til Datatilsynet.

Læs vores folder om Kammeradvokatens persondataretlige compliancepakke her:

 

Vores specialister i rådgivningsområdet