Rådgivning

Kammeradvokaten tilbyder effektiv styring af komplekse projekter inden for både juridiske og ikke-juridiske områder.

Projektledelse


Projektledelse – effektiv styring af komplekse opgaver

Vi fungerer som projektleder, når vores kunder skal gennemføre og implementere store, komplekse opgaver. Det gælder inden for stort set alle juridiske fagområder, men også i forhold til opgaveløsning, der ikke udelukkende er juridisk. Vores mange certificerede projektledere sikrer, at jeres projekter gennemføres velstruktureret, så I opnår de mål, der er sat for projektet.

Kombinationen af projektledelse og juridisk ekspertise giver vores kunder en integreret løsning med fokus på alle kundens behov. Samtidig får kunden en effektiv og ressourceorienteret styring af leverancerne i projektet.

Fra start til slut

Blandt andet som rådgiver for staten, regioner mv., har vi gennem mange år opnået en dyb forståelse for vilkår og processer i projektorganisationer, herunder særligt i større, komplekse IT-, anlægs-, infrastruktur-, anskaffelses- og OPP-projekter.

Vores rådgivning omfatter ofte hele processen fra start til slut. Vi bistår med at skræddersy og gennemføre konkrete projekter og projektmodeller alt efter, hvilket projekt der ønskes gennemført, og hvilke samarbejdspartnere der ønskes involveret i det aktuelle projekt. Vi har et indgående kendskab til de udfordringer, som projektorganisationer må håndtere, når de gennemfører større projekter. Vores bistand omfatter også de mere specialiserede projekter med deltagelse af projektudviklere og samarbejde mellem projektorganisationer og andre leverandører.

Vi bistår med:

  • Løbende sparring og rådgivning i alle projektets faser
  • Projektstyring/rådgivning og optimering af arbejdsgange/processer for gennemførelse af projekter
  • Rådgivning indenfor rammerne af kundernes projektmodeller
  • Certificerede projektledere til projektopgaver og egentlig projektledelse
  • Rådgivning i forbindelse med arbejde i styregrupper

Vores specialister i rådgivningsområdet