Rådgivning

Krydsfeltet mellem digitalisering og jura befinder sig i en eksplosiv udvikling og giver virksomheder og organisationer et væld af nye muligheder. Vi bistår med at sikre, at digitale løsninger, værktøjer og processer overholder alle relevante lovkrav. Derudover udarbejder vi selv digitale løsninger, der sikrer compliance.

RegTech – Digitale løsninger på regulatoriske udfordringer


Begrebet RegTech er en sammentrækning af ordene ”regulatory” og ”technology”. Begrebet bruges om digitale produkter og services, der anvendes til at sikre overholdelse af juridiske krav og kendes særligt fra den finansielle sektor. RegTech giver virksomheder og organisationer mulighed for at imødekomme regulatoriske udfordringer ved hjælp af digitale løsninger. Dette skaber et enormt potentiale for at automatisere og derved optimere processer, herunder særligt inden for compliance, der for mange virksomheder er forbundet med et stort ressourceforbrug.

Udviklingen inden for RegTech er eksplosiv, og der er mange facetter, man skal være opmærksom på. Vi bistår med den juridiske ekspertise og sikrer, at alle regulatoriske krav overholdes i forbindelse med udviklingen og anvendelsen af digitale løsninger.

Vores rådgivning

Vi har et stort kendskab tilog erfaring med krydsfeltet mellem digitalisering og regulering, herunder RegTech, og bistår i alle faser af et projekt, der har til formål at bruge digitale løsninger og værktøjer til at sikre overholdelsen af regelsæt.

Vores erfaring omfatter bl.a. rådgivning inden for følgende områder:

  • Udarbejdelse og implementering af lovlige og hensigtsmæssige digitale produkter og services til understøttelse afet forretningsområde.

  • Kortlægning af alle relevante regulatoriske krav inden for bestemte områder (f.eks. hvidvask, opfyldelse og sikring af rapporteringsforpligtelser, dokumentationskrav, betalingsstrømme mv.)

  • Oversættelse af regulatoriske krav til digitalefunktionalitetskrav og processer (kravspecifikation)

  • Vurdering af, hvorvidt et påtænkt eller eksisterende digitalt produkt eller service opfylder alle regulatoriske krav og fører til en hensigtsmæssig compliance-styring (legalitetsanalyse og compliance-vurdering).

Vores medarbejdere er uddannet i projektledelse og har stor erfaring med både at lede og deltage i projekter inden for RegTech i samarbejde med ansatte i virksomheden eller organisationen samt evt. andre rådgivere.