Rådgivning

Vi rådgiver selskaber om alle juridiske spørgsmål, lige fra spørgsmål relateret til overvejelser om stiftelsen af et selskab til spørgsmål relateret til den daglige drift.

Selskaber


Vi rådgiver vores kunder med alle juridiske spørgsmål relateret til selskaber – det være sig private som offentlige.

Derudover har vi et solidt kendskab til de respektive selskabsretlige regelsæt samt reglernes betydning i praksis, og vi gør altid vores yderste for at tilpasse vores juridiske rådgivning til kundens særlige behov og ønsker, herunder den forretningsmæssige virkelighed kunden agerer indenfor.

Vi rådgiver inden for alle selskabsformer (det være sig aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, iværksætterselskaber mv.) samt alle områder af selskabsretten, hvoraf der som eksempel kan nævnes følgende:

  • Valg af rette selskabsform, herunder sparring om forløbet fra ide til færdigstiftet selskab
  • Udarbejdelse af stiftelsesdokumenter samt øvrige selskabsdokumenter (vedtægter, ejerbog, forretningsordner mv.)
  • Rådgivning vedr. indgåelse af ejeraftaler/interessentskabskontrakter mellem selskabets ejere
  • Håndtering og forberedelse af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.
  • Spørgsmål relateret til selskabets overholdelse af diverse registreringsforpligtelser (herunder vedr. registrering af betydelige kapitalposter samt reelle ejere)
  • Spørgsmål relateret til omstrukturering og/eller likvidering af allerede eksisterende selskaber
  • Spørgsmål relateret til den daglige drift, herunder vedr. overholdelse af corporate governance mv.

Desuden har vi et indgående kendskab til Erhvervsstyrelsens praksis og trækker på mange års erfaring med håndteringen af selskabsretlige problemstillinger. Således har vi bl.a. oparbejdet betydelig erfaring gennem vores bistand ved stiftelsen af samtlige selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er) i Danmark.

 

 

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet