Rådgivning

Vi rådgiver om alle juridiske elementer forbundet med selvstændige offentlige virksomheder lige fra de indledende overvejelser om stiftelsen af en SOV, tilvejebringelse af lovgrundlag og udarbejdelse af selskabsdokumenter. Desuden rådgiver vi SOV’er om alle juridiske spørgsmål relateret til den daglige virksomhedsdrift, herunder rådgivning om forholdet mellem ejer, bestyrelse og direktion og rammerne for virksomhedsudøvelsen.

Selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er)


Der er igennem de senere år sket en øget anvendelse af SOV’er som organiseringsform. Den særlige kombination af selskabsret og offentlig organisering med ministeren som eneejer og tilsynsudøver indebærer en solid ramme for udøvelsen af statsligt ejerskab.

En SOV er karakteriseret ved at være en hybrid mellem en virksomhed og en offentlig myndighed, hvilket betyder, at en SOV befinder sig i spændingsfeltet mellem privat og offentlig ret. Således vil en SOV som oftest være omfattet af de selskabsretlige regler, for så vidt angår virksomheden, men samtidig være omfattet af de offentlige regler, for så vidt angår eventuelle myndighedsopgaver.

Vores rådgivning

Vi rådgiver om alle juridiske elementer forbundet med selvstændige offentlige virksomheder lige fra de indledende overvejelser om stiftelsen af en SOV, tilvejebringelse af lovgrundlag og udarbejdelse af selskabsdokumenter.

Vi rådgiver desuden SOV’er om alle juridiske spørgsmål relateret til den daglige virksomhedsdrift, herunder rådgivning om forholdet mellem ejer, bestyrelse og direktion og rammerne for virksomhedsudøvelsen.

Læs mere om vores rådgivning nedenfor.