Rådgivning

Vi rådgiver i sager, der handler om borgeres og virksomheders skatte- eller afgiftsmæssige forhold.

Skatter og afgifter


Vi arbejder med sager, der handler om borgeres og virksomheders skatte- eller afgiftsmæssige forhold. Sagerne omfatter alle emner inden for skatte- og afgiftsretten.

Hovedparten af de sager, der angår privatpersoner, handler om indkomstskattemæssige forhold. Også for virksomhedernes vedkommende handler sagerne ofte om opgørelsen af deres skattepligtige indkomst (for eksempel sager om driftsomkostningsfradrag), men vi behandler også mange sager om opgørelsen af virksomheders momstilsvar eller øvrige afgiftstilsvar, herunder betaling af grønne afgifter.

Vores sager omfatter også de skatte- og afgiftssager, der rejser EU-retlige spørgsmål, samt sager om dobbeltbeskatning (herunder fortolkningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster).

I overensstemmelse med Skatteministeriets målsætning om sikring af den størst mulige retssikkerhed for borgerne i sager om deres skatte- og afgiftsforhold lægger vi i den konkrete sagsbehandling stor vægt på hensynet til skatteydernes retssikkerhed, således at vi altid fokuserer på opnåelsen af det materielt rigtige resultat i sagerne.

Retssager

Vores hovedopgave er at føre retssager for de danske domstole for Skatteministeriet. Vi afslutter omkring 250 sager om året for domstolene. Sagerne er hovedsageligt anlagt af borgere og virksomheder mod Skatteministeriet.

Vi varetager desuden skattemyndighedernes interesser for Landsskatteretten, når SKAT ønsker vores bistand allerede under klagesagen i det administrative system.

Vi fører også sager for EU-Domstolen på vegne af den danske regering og Skatteministeriet. På EU-rettens område bistår vi undertiden også Skatteministeriet med behandlingen af traktatkrænkelsessager.

Hvert år afgiver vi et stort antal responsa i forbindelse med retssager eller andre fortolkningsspørgsmål.

Endelig yder vi i enkelte tilfælde rådgivning i forbindelse med overvejelser om ny lovgivning eller om gennemførelsen af skatteansættelser i større sager.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet