Rådgivning

Vi rådgiver om de juridiske udfordringer, som kommuner og investorer bør have for øje ved indgåelse af aftaler om såkaldte sociale investeringer.

Sociale investeringer


Vi rådgiver om de juridiske udfordringer, som kommuner og investorer bør have for øje ved indgåelse af aftaler om såkaldte sociale investeringer. Det gælder navnlig i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, udbudsretten og statsstøtteretten og en række nærmere forhold omkring de relevante aftaler mellem parterne.

Investeringsmodellen kan f.eks. udmøntes sådan, at en kommune (eller anden myndighed) indgår i et partnerskab med en privat investor, f.eks. en pensionskasse, om et velfærdsprojekt til gavn for kommunens borgere. Det kunne f.eks. være at fremme beskæftigelsen i kommunen eller at hjælpe med afvænning af stofmisbrugere i kommunen. Den private investor forpligter sig til at finansiere projektet sammen med kommunen. Hvis projektet opfylder de foruddefinerede succeskriterier, får investoren sin investering tilbage med tillæg af en nærmere fastsat forrentning, svarende til (en del af) kommunens besparelse som følge af, at kriterierne er opfyldt. Opfyldes succeskriterierne derimod ikke, får investor som udgangspunkt intet.

Vores rådgivning

Vi rådgiver om alle forhold vedrørende sociale investeringer, herunder spørgsmål om:

  • hjemmel til at indgå aftale om sociale investeringer efter navnlig kommunalfuldmagten, erhvervsfremmeloven og frikommunenetværksloven

  • øvrige forvaltningsretlige regler om grundsætninger som har betydning for rammen for sociale investeringer, f.eks. delegation af kompetence og sagsbehandlingsreglerne i navnlig forvaltningsloven

  • behandling af personoplysninger, f.eks. kan det være nødvendigt at indgå en databehandleraftale

  • udbudsreglerne

  • statsstøttereglerne

  • aftaleretlige problemstillinger, når en offentlig myndighed indgår kontrakt med private om sociale investeringer

Vores erfaringer

  • Rådgivning af Herning Kommune i forbindelse med projekt om sociale investeringer

  • Rådgivning i samarbejde med E&Y af Den Sociale Kapitalfond om mulighederne for at indgå aftaler med kommuner, regioner og stat om vækst af virksomheder