Rådgivning

Vi fører et betydeligt antal socialretlige sager ved Højesteret, landsretterne og alle landets byretter.

Socialret


Socialretten er et kompliceret retsområde og stiller store krav til den juridiske indsigt i behandlingen af sagerne. Kontoret bistår både kommuner og staten med generel rådgivning om reglerne og om deres konsekvenser i konkrete sager.

Området omfatter blandt andet sager om 

  • ret til førtidspension
  • ret til fleksjob 
  • ret til sygedagpenge
  • tilbagebetaling
  • mellemkommunal refusion
  • betaling til private leverandører af ydelser efter serviceloven.

Retssager

Vi repræsenterer både staten og kommunerne ved Højesteret, landsretterne og alle landets byretter.