Rådgivning

Vi rådgiver om og bistår ved fortolkning og anvendelse af alle dele af EU's statsstøtteregler, og vi fører retssager om statsstøtte ved de danske og EU's domstole.

Statsstøtte


Når nye offentlige udgiftsinitiativer planlægges og designes, er der ofte behov for at afdække og håndtere en række juridiske og praktiske spørgsmål, blandt andet:

  • Indebærer initiativet statsstøtte?
  • Kan statsstøtten eventuelt fjernes?
  • Kan støtten gøres forenelige med EU-retten?
  • Skal støtten notificeres for Kommissionen?
  • Hvordan gennemføres en notifikationsproces?

Vi hjælper jer med at besvare spørgsmålene, så statsstøttereglerne ikke bliver stopklods for gennemførelse af politiske aftaler, og så ny lovgivning kan indføres til tiden.

Derudover håndterer vi klagesager om ulovlig statsstøtte.

Vi bistår med at udarbejde redegørelser til EU-Kommissionen om den lovgivning eller konkrete beslutning, der er klaget over, og vi varetager kontakten til Kommissionen på myndighedernes vegne. Og når klagesager fører til retssager, varetager vi statens interesser ved de danske og ved EU's domstole.

Vi har mange års erfaring med et bistå offentlige myndigheder inden for dette omfattende og komplekse regelsæt. Statsstøttesager kræver ofte tæt kontakt til og forhandlinger med Kommissionen. Vi har stor erfaring med at udvikle argumenter og tilrettelægge processer, der er målrettet dette formål.

Endelig har vi en helt unik erfaring med at føre retssager både herhjemme og ved EU's domstole.