Rådgivning

Vi yder rådgivning inden for alle områder, hvor offentlige myndigheder, herunder særligt de relevante sektormyndigheder, har behov for bistand.

Telekommunikation


Vi yder rådgivning inden for alle områder, hvor offentlige myndigheder, herunder særligt de relevante sektormyndigheder, har behov for bistand. Derudover rådgiver vi også de grønlandske og færøske telemyndigheder.

Det kan være i forbindelse med konkrete sager, generelle spørgsmål om lovfortolkning samt behandlingen af retssager og sager for Teleklagenævnet.

I tilfælde hvor telemyndighederne ikke bliver involveret, rådgiver vi også private virksomheder.

Vores rådgivning

Vi rådgiver blandt andet Erhvervsstyrelsen om:

  • Anvendelse af telekonkurrenceloven og frekvensloven
  • Fortolkningen af de bagvedliggende direktiver og forordninger
  • Førelse af klagesager i Teleklagenævnet
  • Bistand i forbindelse med lovændringer

Derudover fører vi retssager for Teleklagenævnet, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen.