Rådgivning

Vi rådgiver venture- og kapitalfonde med særlig fokus på kravene til deres forvaltning og organisering.

Venture- og kapitalfonde


Vi hjælper venture- og kapitalfonde med at overholde kravene til deres forvaltning, herunder ved at ansøge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og i relation til efterfølgende ændringer i fondens eller forvalterens forhold.

Vores rådgivning

Vores bistand omfatter rådgivning om overholdelse af kravene til:

  • organisering
  • likviditets- og risikostyring
  • aflønning
  • kapitalforhold
  • depositar
  • gennemsigtighed m.v.

Kravene er direktivbaserede og administreres af Finanstilsynet.

Vi har solid erfaring med fortolkning af EU-regler generelt og har et indgående kendskab til Finanstilsynets administration af både lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven) og anden finansiel regulering.

Vores erfaringer

Vores erfaringer på området omfatter ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og fortolkning af en række bestemmelser i FAIF-loven og AIFM-direktivet i tæt dialog med Finanstilsynet.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet