Rådgivning

Positionen som Danmarks førende retssagsfirma sætter os i stand til at overføre vores solide viden og erfaring, når tvister skal håndteres andre steder end ved de almindelige domstole.

Voldgift

Kammeradvokaten er det advokatfirma, der fører flest retssager ved de danske domstole, og vores stab af dygtige advokater er eksperter i at gå i retten og repræsentere vores klienter og deres sag.

Positionen som Danmarks førende retssagsfirma sætter os i stand til at overføre vores solide viden og erfaring, når tvister skal håndteres andre steder end ved de almindelige domstole. Vi vinder tæt på 90 % af de retssager, vi fører, og vi lægger vægt på også at yde den samme dedikerede og strukturerede indsats i alle de andre tvister, vi håndterer for vores klienter.

Voldgiftssager

Vores store erfaring med at løse tvister ved domstolene betyder, at:

  • Vores tilgang til voldgiftssager er grundig og yderst struktureret
  • Vi formår at allokere de rette ressourcer til sagen
  • Vores advokater er særdeles professionelle i identifikationen af tvistens fokuspunkter og parternes interesser
  • Vi løbende foretager en vurdering af sagens mulige udfald med grundig afvejning af styrker og risici

Voldgiftsdommere

Alle Kammeradvokatens voldgiftsdommere har gennemgået voldgiftsdommeruddannelsen.

Vores voldgiftsdommere har kompetencer inden for alle retsområder, og vi kan dermed tilbyde stridende parter en voldgiftsdommer med særlig indsigt i det område, som sagen vedrører.

Vi fører voldgiftssager for både faste voldgiftsretter og for ad hoc voldgiftsretter, og arbejder med nationale såvel som internationale sager.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet