Retssager, voldgift og mediation

Retssager, voldgift og mediation


Kammeradvokaten fører og afslutter årligt ca. 1.500 retssager - heraf mere end 60-80 Højesteretssager. Desuden repræsenterer vi årligt kunder i mere end 100 voldgiftssager, inkl. faglig voldgift. Vi er dermed Danmarks førende retssagskontor.

Sagerne, vi løser, har ofte et stort omfang, stor økonomisk betydning og betydelig teknisk og juridisk kompleksitet.

Målet er altid at opnå det optimale resultat for vores kunder.

Vi vinder langt størstedelen af de retssager, vi gennemfører til dom. For de øvrige - forligte eller hævede retssager - opnår vi oftest medhold.

Tvister er ressourcekrævende og skaber ofte mange udfordringer i samarbejdsrelationer. De fjerner fokus fra det, som virksomheder, organisationer og myndigheder helst ønsker at realisere. Tvister, som opstår i erhvervssituationer, skal derfor afsluttes hurtigt og på den rigtige måde, så energien i stedet kan bruges på udvikling og drift af forretningen eller forvaltningen.

Vi er vant til at blive "koblet på" i alle stadier af en proces. Nogle gange rådgiver vi om problemstillingen, inden en principiel afgørelse skal træffes og er med til at følge sagen til dørs ved domstolene. Andre gange inddrages vi langt senere i et sagsforløb. Fælles er, at vi omsætter vores mangeårig erfaring til løsninger.

Positionen som Danmarks førende retssagsfirma sætter os i stand til at overføre vores solide viden og erfaring, når tvister skal håndteres andre steder end ved de almindelige domstole som ved voldgift eller mediation.

Læs mere om de områder, vi fører retssager på nedenfor.