Bliv klædt på til rollen som Data Protection Officer

Værd at vide om Data Protection Officer-uddannelsen.

FAQ om Data Protection Officer-uddannelsen

Vi har samlet en række informationer, der giver svar på spørgsmål vedrørende Data Protection Officer-uddannelsen.

DPO-rollen

Hvad er en ”DPO”?

”DPO” er en forkortelse for ”Data Protection Officer” (på dansk: databeskyttelsesrådgiver). DPO’en kan enten være ansat hos myndigheden/virksomheden eller være eksternt antaget fra f.eks. et konsulenthus eller advokatkontor.

Hvem har pligt til at udpege en DPO?

Det er et krav efter reglerne i den nye persondataforordning, at alle offentlige myndigheder og visse private virksomheder skal have en DPO.

Er DPO-uddannelsen også relevant for de virksomheder, der ikke har pligt til at udpege en DPO?

Ja. Databeskyttelse er af afgørende betydning for en virksomheds renommé og for at undgå store bødestraffe for overtrædelse af reglerne. Derfor bør alle virksomheder under alle omstændigheder udpege en person, som er ansvarlig for databeskyttelse. Det kan være en egentlig DPO eller en DPO-lignende funktion.

Er DPO-uddannelsen relevant for andre end de personer, som skal varetage rollen som DPO?

Ja. Se svaret nedenfor vedrørende Foundation-delen.

Opdelingen mellem Foundation og Practitioner og målgrupperne herfor

Hvorfor opdelingen mellem Foundation og Practitioner?

På Foundation-delen er læringsmålene, at deltagerne opnår kendskab til og forståelse af reglerne, således at deltagerne opnår et bredt og solidt overblik over reglerne. På Practitioner-delen er ambitionen, at deltagerne skal kunne anvende reglerne i praksis, f.eks. kunne lave databehandleraftaler, dokumentere dataflows, lave konsekvensanalyser, fastlægge en informationssikkerhedsorganisation og meget andet.

Behøver man at tage både Foundation og Practitioner?

Nej, man kan frit vælge mellem de to dele alt efter ens behov og ønske.

Hvem er målgruppen for Foundation?

Foundation er for alle, der beskæftiger sig med databeskyttelse og informationssikkerhed, eller som gerne vil vide mere om den nye persondataforordning. Det kan f.eks. være compliance-medarbejdere, sagsbehandlere, IT-projektledere, IT-indkøbere, udbudsjurister og ledere m.v. Målgruppen for denne del er med andre ord ikke kun for dem, der skal være DPO, men langt bredere.

Hvem er målgruppen for Practitioner?

Practitioner er særligt relevant for dem, der skal være egentlig DPO, skal arbejde i en DPO-lignende rolle eller skal arbejde tæt sammen med en DPO.

Skal man være jurist for at kunne tage uddannelsen?

Der er ikke egentlige krav til deltagernes uddannelsesmæssige forudsætninger, men det er naturligvis en fordel, hvis deltagerne har god juridisk forståelse og/eller indsigt i informationssikkerhed, f.eks. gennem juridisk eller IT-faglig uddannelse eller baggrund.

Skal man have både Foundation og Practitioner for at kunne blive udpeget som DPO?

Nej. Der gælder hverken i forordningen eller i øvrigt et formelt krav om, at DPO’en skal have taget en særlig uddannelse som DPO. DPO’en skal dog udpeges på baggrund af dennes faglige kvalifikationer, navnlig ekspertise inden for databeskyttelsesret- og praksis, hvilket gennemførelsen af både Foundation og Practitioner giver grundlag for.

Undervisningens indhold

Hvor kan jeg læse mere om underviserne og uddannelsens indhold?

Underviserne hører alle til blandt Danmarks førende eksperter i databeskyttelsesret og informationssikkerhed. Du kan læse mere om uddannelsens indhold og om underviserne i vores undervisningskatalog, som vil blive offentliggjort her på siden snarest.

Hvorfor tilbyder I en gratis opfølgningsdag?

Det gør vi for at sørge for, at deltagerne dels er helt opdateret i forhold til de seneste udviklinger på databeskyttelsesområdet, herunder nyheder fra Justitsministeriets arbejde med national følgelovgivning, dels for at kunne tilbyde sparring i forhold til de konkrete problemstillinger, som deltagerne har oplevet i praksis.

Hvor mange lektioner tæller Foundation og Practitioner efter reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater?

Foundation og Practitioner består hver især af 2 fulde undervisningsdage af minimum 7 lektioner, der tæller med som obligatorisk efteruddannelse for advokater efter reglerne herom. Hertil kommer en opfølgningsdag på 7 lektioner. Det vil derfor være muligt at få udleveret et kursusbevis og et kursusprogram, der dokumenterer antallet af lektionerne.

Eksamen

Er eksamen frivillig?

Ja. Deltagerne vælger selv, om de ønsker at tage eksamen efter endt kursusforløb.

Hvordan foregår eksamen og hvor lang tid varer den?

Foundation: Består af en multiple choice eksamen på 40 minutter med 30 spørgsmål, hvor du skal have 25 rigtige for at bestå.

Practitioner: Eksamen består af en case, der varer 45 minutter, hvor du skal kunne håndtere de persondataretlige problemstillinger. 

Modtager man som deltager et eksamensbevis og et kursusbevis?

Ja. Alle deltagere, der består eksamen, modtager et eksamensbevis. Uanset om man vælger eksamen eller ej, modtager man et bevis som dokumentation for deltagelse i uddannelsen.

Praktisk information

Foundation og Practitioner foregår på følgende tidspunkter i 2019:

København:

Practitioner 27.-28. februar 2019

Practitioner 19.-20. marts 2019

Foundation 2.-3. april 2019

Practitioner 24.-25. april 2019

Tilmeld dig her.

Hvor foregår uddannelsen henne?

Uddannelsen foregår enten hos Kammeradvokaten i København eller Aarhus eller hos Implement Learning Institute, Strandvejen 56, 2900 Hellerup.

Indgår overnatning i uddannelsen?

Kurserne er planlagt som dagskurser, og indeholder derfor ikke overnatning.

Hvad koster uddannelsen?

Foundation-delen koster kr. 10.000,- ekskl. moms
Practitioner-delen koster kr. 12.500,- ekskl. moms