Viden

Brugernetværket


Bruger din organisation litteratur, fotografier, musik, film, TV-udsendelser eller andre beskyttede kulturprodukter? Så kan Brugernetværket være noget for dig.

Rettighedshaverne til beskyttede kulturprodukter er stærkt organiseret i Danmark, mens brugerne ofte står alene. Hertil kommer, at rettighedshaverorganisationernes hovedopgave er at kommercialisere medlemmernes rettigheder ved forhandling og indgåelse af licensaftaler, herunder tvangs- og aftalelicenser, hvorimod brugerne typisk kun har sporadiske erfaringer med sådanne aftaler.

Der er således en skævhed i styrkeforholdet mellem rettighedshavere og brugere, som yderligere forstærkes af de monopollignende forhold, der eksisterer på ”rettighedsmarkedet”.

Tanken med Brugernetværket er derfor at styrke brugerne, så de står bedre i forhold rettighedshaverne.

Du får:

  • Lejlighed til at udveksle erfaringer og sparre med andre brugere
  • Mulighed for at høre oplæg og drøfte emner, som er relevante og aktuelle for brugere
  • Nyheder tilsendt på e-mail, hvis du ønsker det

Deltagelse i netværket er gratis. Kammeradvokaten faciliterer møderne, og vi regner med at afholde to årlige møder.

Deltagelse forudsætter ingen forberedelse, men vi hører meget gerne, hvis du har forslag til emner, der kunne være egnede til behandling i Brugernetværket.

Netværket er forbeholdt virksomheder og offentlige institutioner, der bruger ophavsretligt beskyttet materiale.