Viden

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith, Implement Consulting Group og DNV GL tilbyder nu Cyber- og informationssikkerhedsuddannelsen. Uddannelsen giver dig overblik, viden og konkrete værktøjer, der hjælper dig til at håndtere forretningsmæssige risici relateret til cyber- og informationssikkerhed.

Cyber- og informationssikkerhedsuddannelsen - bidrag til den operationelle cyber- og informationssikkerhed

Uddannelsen giver dig overblik, viden og konkrete værktøjer, der hjælper dig til at håndtere forretningsmæssige risici relateret til cyber- og informationssikkerhed.

Truslen mod cyber- og informationssikkerheden er blandt de største risici, som danske virksomheder og myndigheder står overfor i dag. Samtidig kræver lovgivning såsom databeskyttelsesforordningen og NIS-lovgivningen, at organisationer arbejder systematisk med cyber- og informationssikkerheden. Det kræver nye systemer og ikke mindst nye kompetencer at bidrage til denne opgave.

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith, Implement Consulting Group og DNV GL tilbyder derfor Cyber- og informationssikkerhedsuddannelsen. Uddannelsen udbydes på to niveauer – Foundation og Practitioner – der sikrer dig og din organisation den nødvendige teoretiske og praktiske viden.

Uddannelsen giver dig, der ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerheden i din organisation, kompetencer og viden, som understøtter operationelle forbedringer i organisationens cyber- og informationssikkerhed, og som styrker organisationens forretningsmæssige robusthed. Samtidig giver uddannelsen deltagerne et værdifuldt netværk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til enhver som har ansvar for eller ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerhed i forhold til forretningen som f.eks. projektledere, procesansvarlige, CISO’er, informationssikkerhedskoordinatorer, compliance-medarbejdere, DPO’ere og ledere.

Hent uddannelsesfolderen som pdf her.

Foundation (2-dages kursus)

Giver det nødvendige overblik over lovgivning, regler, standarder og værktøjer, samt sikrer dig den overordnede forståelse af cyber- og informationssikkerhed, der gør dig i stand til at identificere og håndtere cyber- og informationssikkerhedsrisici i din organisation.

Practitioner (2-dages kursus)

Uddannelsen bygger på den viden og de værktøjer, du fik på Foundation-kurset, og giver dig træning og yderligere viden i, hvordan cyber- og informationssikkerhed skal håndteres i praksis, samt hvorledes cyber- og informationssikkerhed etableres og vedligeholdes som et konstruktivt aktiv i forhold til primærforretningen.

Praktiske oplysninger

Hvad koster uddannelsen?

Foundation-delen koster kr. 10.000,- ekskl. moms
Practitioner-delen koster kr. 13.000,- ekskl. moms

Hvor foregår uddannelsen henne?
Uddannelsen foregår enten hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V eller hos Implement Learning Institute, Strandvejen 56, 2900 Hellerup.

Planlagte datoer i 2019
Foundation: 5.-6. marts 2019
Practitioner: 9.-10. april 2019

Tilmelding

Tilmelding foregår hos Implement via dette link.