Viden

Kammeradvokaten udbyder en ny uddannelse i samarbejde med Implement Consulting Group, hvor du bliver klædt på til at gennemføre et agilt it-projekt.

Det agile it-projekt - Uddannelse om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring

Hvorfor en uddannelse om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring?

I en verden, hvor der løbende stilles flere og flere krav til øget digitalisering, og hvor de landskaber, som de digitale løsninger skal leve i, bliver mere og mere komplekse, er det relevant at gennemføre sine it-projekter efter en agil metode, idet den agile metode bygger på en række principper, som understøtter en succesfuld håndtering af et it-projekt.

Vi vil på uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring sætte fokus på de særlige aspekter, som man skal være opmærksom på, når man gennemfører et it-projekt, herunder bl.a. ved valg af metoder og værktøjer, redskaber til tilrettelæggelse og gennemførelse af en anskaffelsesproces, valg af udbudsform samt valg af kontrakt. Du vil endvidere opnå kendskab til de organisatoriske og styringsmæssige mekanismer, som er relevante, når du gennemfører et agil it-projekt. Nedenfor er det beskrevet nærmere, hvad du får ud af at deltage på uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring.

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith og Implement Consulting Group udbyder en 4-dages uddannelse om det agile it-projekt, hvor du bliver klædt på til at forberede og gennemføre et agilt it-projekt fra start til slut.

På uddannelsen vil du få såvel den teoretiske som den praktiske viden, så du og din organisation har de rette værktøjer til at påbegynde og udforske den agile rejse.

Det vil du få med:

Vores uddannelse tager dig igennem hele det agile it-projekt, herunder den tilknyttede anskaffelsesproces, og du vil få en sammenhængende forståelse af den agile terminologi, herunder principperne og metoderne i et agilt it-projekt.

Uddannelsen vil blandt andet tage dig igennem en simuleret agil anskaffelsesproces, hvor du tilrettelægger og gennemfører dit it-projekt, herunder foretager valg af udbudsform samt valg af kontrakt. Du vil endvidere opnå kendskab til de organisatoriske og styringsmæssige mekanismer, som er relevante, når du gennemfører et agilt it-projekt.  

Du vil efter gennemførelse af uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring blandt andet være i stand til:

  • at forstå de agile principper og metoder, herunder hvad forskellen er på klassisk vandfaldsudvikling og agil udvikling. Du vil endvidere opnå et overordnet kendskab til rammeværk SAFe®, ligesom du vil opnå et kendskab til de grundlæggende forudsætninger for at implementere DevOps. 

  • at tilrettelægge samt gennemføre din agile analyse- og specifikationsfase, hvor du bliver klædt på til at identificere og fastlægge dine forretningsmæssige mål og behov og udarbejde en agil kravspecifikation. Du vil endvidere få indblik i, hvordan forskellige vederlags- og incitamentsmodeller kan anvendes i et agilt kontrakt set-up.
  • at tilrettelægge samt gennemføre en anskaffelsesproces. Du vil blandt andet opnå kendskab til, hvordan du tilgodeser de agile mekanismer i den efterfølgende udviklingsfase. I den sammenhæng bliver du klogere på, hvordan du understøtter processen for udvælgelse af de leverandører, som har erfaring med agil udvikling, samt hvordan du tilrettelægger dit forhandlings- og evalueringsforløb. Du vil få indsigt i og opnå kendskab til, hvordan agile værktøjer kan anvendes til udarbejdelse af kriterier for tildeling. Endelig vil du få kendskab til, hvordan du ved brug af proof-of-concepts og code camps kan opnå kendskab til tilbudsgivernes agile metoder og kompetencer under udbudsprocessen.

  • at vælge det rette udgangspunkt for din kontrakt, herunder om hele eller kun dele af din kontrakt skal være agil. Herudover vil du opnå kendskab til drivkræfterne og de kontraktuelle mekanismer i en agil kontrakt. Vi vil føre dig igennem den iterative proces for nedbrydning og prioritering af krav, herunder hvordan du sikrer transparens i din prioritering af krav samt foretager løbende risikominimering.

  • at stille krav til din organisation, herunder forstå hvilke roller og kompetencer du skal have i din organisation, hvis I ønsker at arbejde med agile it-kontrakter. Dette gælder ikke mindst i forhold til styringen af et agilt it-projekt, herunder i forhold til sikring af kvaliteten i kontraktuelle leverancer, overholdelse af milepæle og budget, gennemførelse af test og sikring af sporbarhed mv.

Alle dele af uddannelsen understøttes af praktiske værktøjer og metoder, der indgår som integrerede elementer i uddannelsen. Du får derved direkte hands-on erfaring med de reelle værktøjer og metoder, som du kan bruge, når din organisation skal arbejde med anskaffelser, kontrakter og styring af agile it-projekter.

Uddannelsen afsluttes med en frivillig eksamen, som gør dig i stand til at dokumentere dine kompetencer inden for området for agile it-projekter.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til it-projektledere, strategiske indkøbere, jurister og it-contract managers, der arbejder - eller ønsker at arbejde - med agile it-projekter i praksis. Uddannelsen retter sig både mod det offentlige og mod det private. 

Hent uddannelsesfolderen som pdf her.

Praktiske oplysninger

Hvad koster uddannelsen?
Pris pr. deltager kr. 23.995 ekskl. moms.

Hvor foregår uddannelsen henne?
Uddannelsen foregår enten hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V eller hos Implement Learning Institute, Strandvejen 56, 2900 Hellerup.

Planlagte datoer i 2019
Den 28.-29. marts 2019
Den 04.-05. april 2019

Kursustilmelding 

Udfyld venligst nedenstående formular og send til learn@implement.dk 

Har du spørgsmål til kurset eller til din tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte Implement Learning Institute på mail eller telefon +45 4138 0040.

Tilmeldingsinformation

Kursus navn: 
Kursus dato: 

Information om virksomheden:
------------------------------------------------------
Navn: 
Adresse: 
Post nr: 
By: 
EAN nr.: 
CVR nr.:
Evt. Purchase nr.: 

Er faktureringsadresse den samme som ovenstående?
Tilføj faktureringsadresse:

Information om deltageren:
------------------------------------------------------
Navn: 
Telefon: 
E-mail: 
Jobtitel:

Har du spørgsmål til tilmelding og praktik, kan du kontakte Implement Learning Institute på: +45 41380040 eller på mail: learn@implement.dk