Viden

Brug Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem til at afvikle jeres digitale udbud.

Digitale Udbud


De nye regler for ordregivende myndigheders håndtering af udbudsprocessen digitalt trådte i kraft den 1. juli 2018. Med Kammeradvokatens Digitale Udbud kan du hurtigt og sikkert opfylde reglerne.

Vi tilbyder at stille Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem ”Digitale Udbud” til rådighed – uanset om I vælger at bruge os som rådgiver eller ej. I kan dermed undgå at skulle anskaffe jer et system selv. Mere end 2000 aktive kunder benytter løsningen og mere end 100.000 udbud bliver gennemført årligt.

Med Kammeradvokatens Digitale Udbud opnår I følgende fordele:

Strategisk styring af indkøbet

 • Ensartet strategisk styring af hele udbudsprocessen
 • Håndtering af udbud og tilbudsbehandling i ensartet og dokumenteret struktur
 • Rapporteringer/overblik og opbygning i ”best practice”
 • Flere udbud med samme ressourcer
 • Informations- og workflow indbygget (ændringer, spørgsmål/svar, beskedmodul)

Brugervenligt system

 • Alt samlet et sted – eksisterende rammeaftaler samt tidligere tilbud
 • Tilgang til alle informationer via nettet
 • Alle bekendtgørelsesskabeloner findes i løsningen
 • Tjekliste indbygget i løsningen alt efter udbudstype

Omkostning/tidsreduktion

 • Genbrug af skabeloner, f.eks. udvælgelses- og tildelingskriterier, kravspecifikationer m.m.
 • Brug af Kammeradvokatens paradigmer – vi stiller alle relevante paradigmer til rådighed
 • Mulighed for at kopiere tidligere gennemførte udbud
 • Automatisk integration til udbudsportaler (udbud.dk, TED/OJEU)
 • Færre klagesager grundet revisionsspor, tidsstemplinger og audit trail
 • Integration til e-ESPD

Få mere information

Se Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem på: www.digitaleudbud.dk 

Kontakt os på: digitaleudbud@kammeradvokaten.dk