Viden

DPO-netværket


Har du ansvaret for, at din organisation eller dele af den overholder de komplekse persondataretlige regler og krav fremadrettet? Så kan ”DPO-netværket” være din vej til at holde dig løbende opdateret og få metoder til at sikre vedvarende compliance.

Netværket faciliteres af Kammeradvokaten og Implement Consulting Group, som er blandt Danmarks førende eksperter på området.

Rollen som persondataansvarlig fremover

Virksomheder og myndigheder skal fra den 25. maj 2018 kunne leve op til de omfattende krav i den nye databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov samt yderligere særlovgivning.

Som persondataansvarlig er du derfor uden tvivl stærkt udfordret netop nu. Og det vil du fortsat være i de kommende år, hvor du konstant kommer til at arbejde i grænselandet mellem strenge lovkrav, brugen af persondata, informationssikkerhed og udnyttelse af ny teknologi.

For selvom den 25. maj står som en vigtig skæringsdato, så er det i virkeligheden her arbejdet for alvor begynder. Der vil løbende komme ny praksis fra Datatilsynet, EU-domstolen og Det Europæiske Databeskyttelsesråd m.v., som får betydning for jeres håndtering af persondata.

Dertil kommer, at udviklingen i nye teknologiske løsninger såsom brugen af kunstig intelligens, fuldautomatiske afgørelsessystemer, cloud computing etc. foregår med en sådan fart, at det persondataretlige billede hele tiden udvikler sig og stiller nye krav til jer. Der vil med andre ord være et stort behov for, at I løbende fastholder jeres compliance på en dokumenterbar måde.

Samtidig er det vigtigt at høste de afledte forretningsmæssige gevinster af den indsats, der skal foretages for at opnå og bevare compliance med de nye regler.

Dit udbytte af netværket
Som medlem af ”DPO-netværket” kan du løbende holde dig og din organisation fuldt opdateret i forhold til de nye regler og deres anvendelse i praksis.

Du får:

 • Lejlighed til at dele erfaringer og sparre om løsninger og metoder med netværkets øvrige deltagere
 • Udvidelse af dit professionelle netværk, som du kan trække på fremadrettet
 • Mulighed for at høre spændende oplæg og cases om aktuelle emner fra førende eksperter fra toneangivende virksomheder og offentlige myndigheder
 • Redskaber til at vedligeholde persondataretlig compliance efter den 25. maj 2018
 • Adgang til et online forum til at udveksle erfaringer mellem møderne
 • Persondataretlige nyheder tilsendt på e-mail, hvis du ønsker det

Målgruppe

Netværket er åbent for dig, der har deltaget på Kammeradvokatens og Implement Consulting Groups DPO-uddannelse (Foundation og/eller Practitioner) og andre interesserede fra private virksomheder og offentlige myndigheder, der har et ansvar for håndtering af persondata.

Du har måske rollen som databeskyttelsesrådgiver (DPO), skal arbejde i en DPO-lignende rolle eller tæt sammen med en DPO, it-sikkerhedschef (CIO), complianceofficer eller andre jurister og informationssikkerhedsfolk, der beskæftiger sig med databeskyttelse og informationssikkerhed.

Planlagte møder 2018

Netværket mødes fire gange om året. Temaerne for møderne fastlægges efter aktualitet og ønsker fra deltagerne, så vi sikrer, at emnerne hele tiden rammer det, som optager medlemmerne.

Mulige emner kan f.eks. være:

 • Metoder til løbende vedligeholdelse af compliance efter den 25. maj 2018
 • Dokumentation for compliance – hvad er tilstrækkeligt?
 • Hvor ”dyb” og detaljeret skal datakortlægningen være?
 • Behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Privacy by design – hvordan tænkes reglerne ind i digitale løsninger
 • Konsekvensanalyser (DPIA) – hvornår og hvordan?
 • Kunstig intelligens og big data – muligheder og udfordringer
 • Behandlingssikkerhed og sikkerhedsbrister
 • Udfordringer ved brug af cloud computing
 • Databehandleraftaler og kontraktuelle krav til leverandører

I 2018 foregår møderne på følgende datoer:

 • 14. marts 2018, kl. 14.00-18.00 (inkl. tapas) hos Kammeradvokaten
  På første møde i DPO-netværket sætter vi særligt fokus på Datatilsynets nye standarddatabehandleraftale og på udfordringerne forbundet med cloud computing. Læs programmet og tilmeld dig her.

 • 24. maj 2018, kl. 13.30-19.30 (inkl. middag) hos Implement Consulting Group
  På andet møde i DPO-netværket sætter vi særligt fokus på, hvordan GDPR er en løftestang til forretningsmæssig effekt, øget forretningsmæssig robusthed, omkostningseffektivitet og øget forandringsparathed. Vi hører om erfaringer med GDPR-arbejdet, DPO-rollen, og hvordan man får maksimal forretningsmæssig effekt ud af lovgivningsmæssigt pålagt arbejde. Mød bl.a. Udenrigsministeriet, som fortæller om DPO’ens 100 første dage, samt Fitness World, der fokuserer på, hvordan maksimal forretningsmæssig effekt opnås hurtigt. Derudover kommer Pernille Tranberg og sætter fokus på dataetik. 
  Læs programmet og tilmeld dig. 

 • 27. september 2018, kl. 14-18 (inkl. tapas) hos Kammeradvokaten. 
  På tredje møde i DPO-netværket sætter vi fokus på databeskyttelse ved brug af kunstig intelligens. Kom og hør bl.a. advokaterne Martin Sønnersgaard og Jakob Kamby fortælle om de databeskyttelsesretlige rammer for brug af kunstig intelligens. Hør desuden Niels-Peter Rønmos fra Erhvervsstyrelsen holde oplæg om styrelsens case om kunstig intelligens og snydbekæmpelse, og hvilke erfaringer de har med at bruge kunstig intelligens. Læs programmet og tilmeld dig her.

 • 29. november 2018, kl. 14-18 (inkl. tapas) hos Implement Consulting Group.
  På fjerde møde i DPO-netværket er temaet dataetik. Her vil professor Thomas Ploug fra Aalborg Universitet fortælle om dataetik, Torben Christiansen, underdirektør, og Nethe Rosenvinge, DPO fra ATP vil fortælle om kunstig intelligens og dataetik hos ATP. Ydermere vil der være faciliteret arbejde i grupper omkring udvalgte emner. Læs programmet og tilmeld dig her. 

I 2019 foregår møderne på følgende datoer:

 • 27. februar
 • 22. maj

De resterende møder følger.

Praktiske oplysninger

Pris for medlemskab
Et års medlemskab af netværket koster kr. 12.000 ekskl. moms.

Tilmelding
Vil du være med? Så send en mail til kontakt@kammeradvokaten.dk. Du er naturligvis også velkommen til at sende spørgsmål vedr. netværket. Der er mulighed for optagelse af netværket enten i starten af året eller i løbet af året.

Tid og sted
Møderne varer fire timer og foregår kl. 14.00-18.00 (inkl. tapas) skiftevis hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V og Implement Consulting Group, Strandvejen 56, 2900 Hellerup. Første møde foregår hos Kammeradvokaten.

Materiale
Deltagerne modtager relevant materiale forud for hvert møde i netværket.

Arrangører
Det er Kammeradvokaten og Implement Consulting Group, der sammen faciliterer netværket. De to virksomheder har de seneste år med stor succes samarbejdet fast om gennemførelsen af en DPO-uddannelse, som flere end 200 deltagere indtil nu har gennemført. Kombinationen mellem Kammeradvokatens juridiske ekspertise og Implement Consulting Groups procesfokus betyder, at alle aspekter i forhold til rollen som persondataansvarlig bliver inddraget.