Viden

Hold dig opdateret om udviklingen i regler og praksis på det entrepriseretlige område.

Fagligt Forum for Entreprise

Arbejdet med entrepriseret er udfordrende og bredspektret. Entrepriseretten omfatter, ud over de traditionelle problemstillinger relateret til AB92, ABT93 og ABR89, også udvikling af nye samarbejdsformer samt udbud. Hvor problemstillingerne relateret til AB92, ABT93 og ABR89 nok kan anses for at være et område, hvor udviklingen ikke iler af sted, kan det samme ikke siges om udviklingen i byggeriets organisering og i hvert fald ikke om udbudsretten.

Det er tidskrævende selv at holde sig opdateret om udviklingen i regler og praksis, og Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith har derfor etableret det entrepriseretlige netværk ”Fagligt Forum for Entreprise”.

Der vil hvert år være 4 arrangementer, hvor der udover grundig faglig opdatering på entrepriseområdet vil være mulighed for erfaringsudveksling og for lidt hyggeligt samvær med gode kolleger.

Se hvornår det næste arrangement afholdes i arrangementsoversigten 

Målgruppe

Netværket er for statslige og andre offentlige ansatte samt ansatte i almene boligselskaber og hos andre bygherrer, der er berørt af udbudsreglerne med videre.

Information og tilmelding

Skriv til kontakt@kammeradvokaten.dk, hvis du er interesseret i at deltage i netværket.