Forum for Kontrakter og Udbud

Medlemskab

Vi tilbyder fire typer af medlemskab til Kammeradvokatens Forum for Kontrakter og Udbud:

•Intropakke (gratis)
•Light medlemskab (gratis)
•Udvidet medlemskab (betaling) 
•Kollektivt medlemskab (betaling)

Medlemskaber i København og Århus

Intropakke (gratis):
Vi tilbyder en intropakke til alle, som er interesserede i at undersøge, om Kammeradvokatens Forum for Kontrakter og Udbud kunne være noget for dem. Pakken giver gratis adgang for tre personer til ét forummøde. Intropakken kan kun benyttes en gang pr. eksempelvis offentlig myndighed eller offentligretligt organ e.l., såfremt denne ikke tidligere har haft medlemskab i foraet.

Vi anser en styrelse for én offentlig myndighed, departement for en offentlig myndighed mv.

Light medlemskab (gratis):
Med et light medlemskab får man:

•Løbende begrænset orientering om relevant ny praksis (domme og kendelser), lovgivning, vejledning, rapporter m.v.

•Løbende nyhedsbreve inden for udvalgte juridiske emner.

•Mulighed for at tilkøbe adgang til et eller flere af foraets fire årlige arrangementer (1.750 kr. ekskl. moms pr. arrangement).

Udvidet medlemskab
Med et udvidet medlemskab får man for 5.000 kr. ekskl. moms pr. år:

•Fri adgang til de fire årlige møder i foraet.

•Eventuel rabat på deltagelse i udvalgte arrangementer, hvor Kammeradvokaten er medarrangør og deltager som oplægsholder.

•Løbende uddybende orientering om alle nye kendelser ("Orientering om Udbudsret"), lovgivning, vejledninger, rapporter mv.

•Løbende nyhedsbreve inden for udvalgte juridiske emner.

Medlemskabet er personligt og individuelt. Er man helt undtagelsesvis forhindret i at deltage, vil man dog kunne tilmelde en stedfortræder.

Tilmelding pr. møde skal ske aktivt via Kammeradvokatens hjemmeside. Fakturering foretages en gang årligt, typisk i februar måned.

Medlemskabet er løbende, således at man senest den 1. december skal udmelde sig, såfremt man ikke ønsker medlemskab året efter. Udmelding af forummet skal ske på mail kontakt@kammeradvokaten.dk.

Kollektive medlemskaber:
Det er muligt inden for eksempelvis en myndighed eller et offentligretligt organ at slå sig sammen og tegne et kollektivt medlemskab og dermed opnå rabat:

•Op til 8 personer fra eksempelvis samme offentlige myndighed eller offentligretlige organ: 30.000 kr. ekskl. moms pr. år.

•9-15 personer fra samme eksempelvis offentlige myndighed eller offentligretlige organ: 50.000 kr. ekskl. moms pr. år.

Ved kollektive medlemskaber skal Kammeradvokaten have en kontaktperson hos eksempelvis myndigheden eller det offentligretlige organ, som informerer om, hvem der tilmelder sig de enkelte arrangementer.

Indholdet af det kollektive medlemskab er det samme som et udvidet medlemskab.

Tilmelding pr. møde skal ske aktivt. Fakturering foretages en gang årligt, typisk i februar måned.

Medlemskabet er løbende, således at man senest den 1. december skal udmelde sig, såfremt man ikke ønsker medlemskab året efter. Udmelding af forummet skal ske på mail kontakt@kammeradvokaten.dk.

LinkedIn gruppe for alle interesserede
Det bemærkes, at Kammeradvokaten har etableret en LinkedIn-gruppe ”Kammeradvokatens Forum for Kontrakter og Udbud”, hvor alle interesserede kan være medlem.

Kontakt os
Yderligere information og tilmelding til Kammeradvokatens Forum for Kontrakter og Udbud kan i øvrigt tilgås via mail; kontakt@kammeradvokaten.dk.