Viden

Konkursportalen.dk er et ambitiøst digitalt værktøj, der skal skabe øget transparens i konkursbehandlingen samt underbygge forventningsafstemning mellem kurator og kreditor i konkursboer.

Konkursportalen.dk


En konkursbehandling er ofte en intens og meget omfattende proces. Hidtil har det kunnet være en udfordring for kreditorer at følge med i status på konkursbehandling, præcis når de havde brug for det.                             

I september 2016 kom Finansrådet (nu FinansDanmark) i samarbejde med Danske Insolvensadvokater med en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem kurator og kreditorer i konkursboer kan forbedres. En af anbefalingerne lød, at al kommunikation mellem kurator og kreditorer bør digitaliseres.

Netop dette behov imødekommer Kammeradvokaten med det digitale værktøj Konkursportalen.dk. Her kan kreditorer følge konkursbehandlingen løbende i real time gennem hele konkursprocessen.

”Kammeradvokaten har som et strategisk mål at understøtte og forbedre juridiske processer ved at udvikle nye digitale værktøjer. Derfor var det helt oplagt for os at udnytte ny teknologi til at skabe øget transparens i konkursbehandlingen,” forklarer konkursspecialist og partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen om baggrunden for udviklingen af Konkursportalen.dk.

Følg med i kurators arbejde

Resultatet af udviklingsarbejdet – Konkursportalen.dk – er en slags track and trace for kreditorer, der gør det muligt for kreditor løbende at følge med i status på konkursbehandlingen, få overblik over konkursboets budgetterede og realiserede omkostninger, fremtidige sagsbehandlingsskridt, forventet afslutning af konkursboet mv. Dermed skabes et godt grundlag for at forstå kurators beslutninger, handlinger og mål. For alle involverede parter forventes den nye portal at bidrage til at reducere den usikkerhed, der kan være forbundet med en konkursproces.

Konkursportalen.dk er udviklet i samråd med et udvalg af Kammeradvokatens kunder på konkursområdet, heriblandt nogle af landets største pengeinstitutter.

Find portalen på www.konkursportalen.dk.

Kammeradvokaten nomineret til Karnovs Nytænkerpris

Kammeradvokaten er blevet nomineret til Karnovs Nytænkerpris for udviklingen af Konkursportalen.dk. Nytænkerprisens formål er at hædre dem, der har bidraget til nytænkning i advokatbranchen. Begrundelsen for nomineringen lyder:
"Konkursportalen er et ambitiøst eksempel på, hvordan digitalisering kan skabe øget transparens mellem advokat og klient samt øge tilgængeligheden til juridisk information."
Vil du vide mere om nomineringen, kan du klikke her. 

Konkursportalen er finalist i Danish Design Award 2018

Kammeradvokatens Konkursportalen.dk er udvalgt som finalist til Danish Design Award 2018 i kategorien Outstanding Service. 

Se vores korte finalistfilm om Konkursportalen her: