Viden

Hvad gør man som ordregiver, hvis alle indkomne tilbud i forbindelse med et udbud er mangelfulde? Det spørgsmål behandler advokat og specialist i udbudsret Niels Karl Heilskov Rytter i en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen.

Muligheden for at overgå til udbud med forhandling i strandede udbud

Udbudsloven indeholder en række bestemmelser, som gør det muligt for ordregiver at undlade at skulle begynde forfra i et udbud, hvor der ikke er mulighed for at acceptere nogen af de modtagne tilbud på grund af mangler.

Reglerne om adgangen til i disse tilfælde at overgå til udbud med forhandling giver dog på flere punkter anledning til fortolkningstvivl, ligesom rammerne for forhandlingen heller ikke er helt klare.

Artiklen forsøger at kaste nærmere lys over nogle af de centrale tvivlsspørgsmål. 

Læs artiklen her. Adgang til artiklen kræver abonnement hos Ugeskrift for Retsvæsen.