Viden

Persondatatesten er et gratis værktøj, som giver et overblik over, hvor langt din organisation er med at sikre overensstemmelse (compliance) med den nye databeskyttelsesforordning.

Persondatatesten.dk

Tag Persondatatesten nu.

Persondatatesten er et gratis værktøj, som giver et overblik over, hvor langt din organisation er med at sikre overensstemmelse (compliance) med den nye databeskyttelsesforordning. Forordningen fandt anvendelse den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesforordningens bestemmelser er i vidt omfang en videreførelse af reglerne i persondataloven. Men der er også væsentlige nydannelser og dermed nye krav, som virksomheder og myndigheder skal leve op til.

Hvis du tager testen, får du til sidst en slutrapport med en compliancescore, udregnet på baggrund af dine svar på de stillede spørgsmål. Sammen med compliancescoren får du også nogle bemærkninger og anbefalinger til brug for jeres organisations videre arbejde med at sikre, at I opfylder forordningens krav.

Hvem kan tage testen?

Testen kan som udgangspunkt tages af alle.

Databeskyttelsesforordningen indeholder dog nogle detaljerede og komplekse regler, f.eks. om IT-sikkerhedsmæssige forhold. Det indebærer, at du muligvis kan få brug for hjælp fra en kollega med en anden fagprofil for at kunne besvare nogle af spørgsmålene.

Testen indeholder derfor også en funktionalitet ”Spørg en kollega”, som gør det let at sende spørgsmål til den relevante kollega.

Persondatatesten indeholder to forskellige tests. Den hurtige test, som kan tages på ca. 10 minutter, og den længere og mere detaljerede test, som kan tages på ca. 30 minutter.

Har du spørgsmål til testen eller den nye databeskyttelsesforordning er du velkommen til at kontakte Kammeradvokaten på +45 33 15 20 10.