Sagsoverblikket.dk

Sagsoverblikket.dk er et gratis værktøj, hvor Kammeradvokatens kunder kan følge sagsøkonomien i de sager, som Kammeradvokaten bistår med. Læs her brugervilkårene for anvendelsen af Sagsoverblikket.dk.

Brugervilkår


Sagsoverblikket.dk er udviklet og udbydes af Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, CVR-nr. 64952811 (Kammeradvokaten).

Sagsoverblikket.dk er et gratis værktøj, som kan benyttes af Kammeradvokatens kunder til at følge deres sagsøkonomi i de sager, som Kammeradvokaten bistår med. Disse brugervilkår gælder for kunders anvendelse af Sagsoverblikket.dk.

Kammeradvokaten har bestræbt sig på at sikre, at oplysninger om sagsøkonomi i Sagsoverblikket.dk til enhver tid er korrekte. Brug af Sagsoverblikket.dk sker dog på eget ansvar, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er korrekte, ligesom Kammeradvokaten intet ansvar påtager sig for fejl eller mangler af nogen art.

Kammeradvokaten kan tildele superbrugeradgang til medarbejdere hos kunden. Superbrugere får adgang til alle sager, som Kammeradvokaten behandler for kunden, og kan tildele superbrugeradgang og brugeradgang til andre medarbejdere i organisationen. Brugere får udelukkende adgang til de konkrete sager, som superbrugeren giver de pågældende brugere adgang til, og kan ikke tildele brugeradgang til andre medarbejdere.

Det er kundens eget ansvar at sikre, at udelukkende medarbejdere, der skal have adgang til alle kundens sager, tildeles superbrugeradgang. Det er ligeledes kundens eget ansvar at sikre, at de medarbejdere, der tildeles brugeradgang, udelukkende får adgang til de konkrete sager, som er relevante for de pågældende medarbejdere. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på, at Sagsoverblikket.dk kan indeholde fortrolige oplysninger og/eller persondata. Det er således kundens eget ansvar at sikre, at udelukkende medarbejdere, der skal have adgang til disse oplysninger, tildeles adgang til Sagsoverblikket.dk.

Kammeradvokaten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab som følge af brug af Sagsoverblikket.dk, hvad enten tabet skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i Sagsoverblikket.dk, misbrug af superbruger eller brugeradgang eller andre årsager.

Sagsoverblikket.dk ejes af Kammeradvokaten, og de immaterielle rettigheder til Sagsoverblikket.dk, herunder ophavsrettigheder til materialet på Sagsoverblikket.dk, tilhører Kammeradvokaten. Hverken Sagsoverblikket.dk eller materiale herfra, f.eks. billeder og logo mv., må kopieres eller anvendes i anden sammenhæng, uden at tilladelse fra Kammeradvokaten er indhentet.