Viden

Videnportal for staten

Kammeradvokatens Videnportal for staten giver Finansministeriet og øvrige statslige institutioner omfattet af kammeradvokataftalen, herunder institutioner, der har tilsluttet sig kammeradvokataftalen, adgang til paradigmer, responsa og andet skriftligt materiale. Videnportalen ligger på Kammeradvokatens extranet, der er en sikker onlineservice, som Kammeradvokaten benytter til samarbejde, videndeling og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.

Paradigmer

Videnportalen indeholder juridiske paradigmer fra Kammeradvokaten i form af eksempler på juridiske standarddokumenter, som er vurderet at have en generel interesse, inden for kontrakter og udbud, offentlig organisering, insolvens og rekonstruktion, proces og retssager samt ansættelsesret.

Responsa og andet skriftligt materiale

Herudover indeholder videnportalen udtalelser i form af responsa og andet skriftligt materiale, som Kammeradvokaten afgiver til statslige kunder omfattet af kammeradvokataftalen, herunder institutioner der har tilsluttet sig kammeradvokataftalen. Portalen åbnede den 19. oktober 2015 og indeholder kun materiale, der er produceret herefter. 

Responsa er Kammeradvokatens udtalelser til intern eller ekstern brug om, hvad der må antages at være gældende ret generelt eller i en konkret situation samt appel- og forligsindstillinger. Der kan være tale om et notat eller et andet skriftligt format, som er defineret som et responsum af den statslige kunde.

Andet skriftligt materiale er Kammeradvokatens juridiske rådgivning om en generel eller konkret problemstilling, der afgives til en statslig kunde i notatform eller i anden skriftlig form, eksempelvis via elektronisk mail, og som i øvrigt i indhold og format er egnet til udlæggelse på videnportalen.

Før responsa eller andet skriftligt materiale lægges ud på videnportalen, orienterer Kammeradvokaten den pågældende statslige kunde om dette og sikrer sig, at den statslige kunde accepterer udlæggelsen på videnportalen. Der vil derfor være en vis periode fra åbning af videnportalen til, at responsa eller andet skriftligt materiale bliver tilgængelige på videnportalen.

Sådan får du adgang

Du finder Videnportal for staten på Kammeradvokatens extranet.

For at få adgang til videnportalen, skal man have et brugernavn og password, som man får via en personlig e-mailinvitation fra Moderniseringsstyrelsen. Adgang til videnportalen fås hos Moderniseringsstyrelsen ved at skrive til advokatindkob@modst.dk .

Moderniseringsstyrelsen administrerer og vedligeholder brugeradgange til videnportalen.

Hvis der er behov for Kammeradvokatens rådgivning om brug af dokumenter på videnportalen i forbindelse med en konkret sag, skal henvendelse ske direkte til Kammeradvokaten. Rådgivning ydet i forbindelse hermed vil blive afregnet efter de til enhver tid gældende satser i kammeradvokataftalen. Kammeradvokaten kan ikke holdes ansvarlig for brug af materiale på videnportalen, hvis Kammeradvokaten ikke har ydet rådgivning i forbindelse med brugen.