Nyheder

Kammeradvokaten har udviklet konceptet ”Agile Compliance”, der gør det nemmere for virksomheder og myndigheder at håndtere juridiske udfordringer i it-projekter.

Kammeradvokaten bygger bro mellem forretning, teknik og jura


Digital understøttelse af forretningen er blevet en forudsætning for succes, og flere og flere digitale løsninger udvikles i agile forløb, som ofte er fyldt med udfordringer. Men det er ikke kun teknologien og processen, der kan være kompliceret. Juraen i et digitaliseringsprojekt og den forretning, der skal digitaliseres, er ofte også komplekse og svære at håndtere.  

Udfordringen er i den forbindelse at sikre, at digitaliseringen af forretningen sker inden for lovgivningens rammer og i takt med den hastige udvikling. Der kan således i sådanne udviklingsforløb opstå høj risiko for, at der udvikles en løsning, som ikke er lovlig eller ikke understøtter lovlige forretningsgange. Det kan få ganske store konsekvenser for en virksomhed eller myndighed.

Man risikerer, at de identificerede digitaliseringsgevinster ikke kan realiseres. I værste fald står man med et system, der slet ikke kan tages i brug, fordi det ikke lever op til lovgivningen”, forklarer advokat og partner Tom Holsøe fra Kammeradvokatens faggruppe ”Digitalisering og Regulering”.

End-to-end legal compliance sikrer succes

Kammeradvokaten har igennem mangeårig praksis skabt konceptet ”Agile Compliance”, der gør det nemmere at håndtere juridiske udfordringer i agile it-projekter. Konceptet indeholder en velafprøvet metode, der gør det muligt at gennemføre agile udviklingsforløb med løbende indarbejdet legal compliance. Målet er at sikre, at it-projekter bliver den forventede succes uden juridiske komplikationer.

”Konceptet og vores heri indbyggede metode understøtter end-to-end legal compliance i alle faser af den agile rejse fra vision til realiseret projekt. Det indebærer, at advokaten indgår som led i Agile Compliance i de agile teams sammen med kunden. På den måde bygger vi bro mellem forretning, teknik og jura. Vi inddrager i den forbindelse kundens egne jurister, så de også kan anvende metoden fremadrettet”, fortæller advokat og partner Jakob Kamby, der ligeledes er fra Kammeradvokatens faggruppe ”Digitalisering og Regulering”.

Konceptet er målrettet virksomheder og myndigheder, der skal digitalisere forretningen på lovregulerede forretningsområder.

Kammeradvokaten har mange års erfaring med at rådgive i agile it- og digitaliseringsprojekter. Flere i firmaets it-team er certificerede i de anerkendte APMG-certificeringer; PRINCE2®, ITIL® og AgilePM®, og mange er certificerede it-advokater og juridiske eksperter i it-tvister.  

Læs mere om Agile Compliance her.