Nyheder

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith har i mange år været betroet rådgiver for en række aktører i den almene sektor. Senest har vi ansat de erfarne advokater Henrik Meden og Per Soon Larsen, der begge er stærkt specialiseret i at rådgive de almene boligorganisationer og administrationsorganisationer.

Kammeradvokaten styrker sin rådgivning til den almene boligsektor yderligere


Den almene sektor står overfor store forandringer i disse år. Der er især fokus på at effektivisere hos sektorens spillere. Det fører bl.a. til løsninger som øget samdrift, optimeret opgavestyring, in- og outsourcing af opgaver, fælles indkøbspolitik, udbud og ikke mindst en massiv digitalisering i organisationerne. Hertil kommer den netop vedtagne parallelsamfundspakke, som mange organisationer er nødt til at forholde sig til.  

”Det er alt sammen tiltag, der stiller organisationerne overfor omfattende spørgsmål og ofte komplekse udfordringer, der peger i mange forskellige juridiske retninger. Det forudsætter specialiseret og kompetent juridisk bistand, men også en praktisk erfaring og pragmatisk tilgang i rådgivningen”, forklarer advokat Henrik Meden, der for kort tid siden er startet på Kammeradvokatens københavnerkontor.

Henrik kommer fra en stilling som juridisk chef i den almene administrationsorganisation Domea.dk, hvor han har været i mere end 8 år. Igennem sin ansættelse har han opnået betydelig praktisk erfaring og viden om almene boligorganisationer, administrationsorganisationer og deres virke. Erfaringerne deler Henrik bl.a. ud af i bogen ’Lærebog om almene boliger’, som udkommer primo 2019, hvor han er medforfatter.

Også på Kammeradvokatens aarhusadresse styrkes kompetencerne nu i forhold til den almene sektor. Her kommer advokat Per Soon Larsen med særlig erfaring indenfor inden for såvel den almene som den private boligsektor. Han rådgiver særligt omkring byggeri, herunder blandt andet i forbindelse med kontraktindgåelse, spørgsmål under projekt- og udførelsesperioden samt håndtering af eventuelle tvister.

360 graders rådgivning

Kammeradvokaten har igennem mange år rådgivet den almene sektor især i forbindelse med udbud og entreprise- og lejeretsspørgsmål. Det betyder, at firmaet har opbygget en særlig forståelse for den almene boligsektors særlige karakter, behov og udfordringer.

Med ansættelsen af Henrik Meden og Per Soon Larsen styrker firmaet nu sin profil yderligere inden for dette felt og firmaet kan nu tilbyde den almene boligsektor en 360 graders rådgivning og specialisering på alle områder af relevans for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu har styrket vores hold på dette område yderligere, og at vi kan tilbyde den almene boligsektor den juridiske ekspertise, som de efterspørger på alle områder og dermed bidrage optimalt til, at de kommer bedst muligt i mål med deres planer for de kommende år”, udtaler partner hos Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith Rasmus Holm Hansen. 

Rådgivning til den almene boligsektor