Nyheder

Kammeradvokaten lancerer den digitale platform Caseview.dk, som skal hjælpe med at øge transparensen for vores kunder i forbindelse med retssager og rådgivningssager.

Ny digital platform tilbyder stor transparens og hurtigt sagsoverblik


Retssager og rådgivningssager kan være komplekse og svære at overskue – de kan involvere mange parter, mange sagsdokumenter og meget korrespondance. Det kan desuden være vanskeligt at gennemskue, hvordan og i hvor høj grad sagens udfald påvirker de samlede omkostninger forbundet med sagen. Kammeradvokaten lancerer derfor nu en ny digital platform – Caseview.dk, der skal give kunder nem adgang til at få et indblik i bl.a. status på deres sag samt et økonomisk øjebliksbillede ved henholdsvis vundet og tabt sag. Platformen giver desuden kunderne mulighed for at tilgå og hente sagens dokumenter. 

”Med den nye digitale platform ønsker vi at styrke samarbejdet med og øge transparensen over for vores kunder, som får nem og direkte adgang til at følge de forskellige sagsskridt tæt. Systemet bygger på nogle af de samme komponenter som konkursportalen.dk, vi lancerede sidste år, og falder helt i tråd med firmaets strategiske mål om at understøtte og forbedre juridiske processer gennem udviklingen af nye digitale værktøjer,” forklarer juniorpartner Paw Fruerlund om baggrunden for udviklingen af Caseview.dk.

Få et hurtigt sagsoverblik

Caseview.dk sikrer et nemmere og mere effektivt informations-flow mellem advokat og kunde og giver samtidig kunden mulighed for få et hurtigt sagsoverblik samt indsigt i sagsgange, omkostninger og fremdrift. Kunden får en notifikation, hver gang der er nyt i deres sag, ligesom de løbende vil kunne tilgå og følge med i:

  • Kort om sagen
  • Næste skridt
  • Sagsgenstand
  • Procesrisiko
  • Budget og forbrug (salær)
  • Sagens økonomiske udfald ved vundet og tabt sag
  • Sagens vigtige dokumenter
  • Særlige afsnit om vigtige udvalgte dele af en sag
  • Kammeradvokatens team på sagen

Platformen er udviklet til at håndtere rådgivnings- og retssager, herunder også voldgiftssager. Fokus er i første omgang særligt lagt på rets- og voldgiftssagerne.

Kammeradvokaten fører og afslutter hvert år ca. 1.800 retssager, heraf 40-50 i Højesteret. Vi repræsenterer også kunder i mere end 80 sager om voldgift, inkl. faglig voldgift. Det gør os til Danmarks førende retssagskontor.

Find den nye digitale platform på Caseview.dk